Forside

Foreningskontakt

Havture m.m

Referat havture

Billeder

Sports og Havfiskerforeningen ÅlenÅlen, som foreningen kaldes i daglig tale, blev oprettet i 1977 og har et medlemstal på 70 - 80 medlemmer.
I 2015 var medlemstallet 85.
Foreningens formål er at arrangere havture for foreningens medlemmer.
Der planlægges 7 til 9 havture om året.
Foreningen sender et lille medlemsblad ud til medlemmerne 4 gange om året.
Det årlige kontingent er 80 kr.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 mand:
Formand: Niels Hou - 2117 5564
Ernst Baade
Orla Jensen

Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned...
Der indkaldes hermed til:

Generalforsamling mandag den 22. november 2021 kl. 19.30 i Møldrup hallens mødelokale.Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskaber.

4. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af
kontingent for 2022.

5. Valg af bestyrelse herunder valg af suppleanter.

På valg Niels Hou og Ernst Både. Andre bestyrels- poster er ikke besat.

6. Valg at revisorer.

7. EventueltSom i kan se er der mange ting at tage stilling til.

Punkt 1 kommer af sig selv ved valg.

Punkt 2 sørger formanden for og det bliver helt sikkert formandens sidste beretning.

Punkt 3 sørger kassereren, som også er formand for. Der er 2 regnskaber at tage stilling til.

Punkt 4. Der er endnu ingen forslag til behandling på generalforsamlingen. Mon ikke der kommer nogen inden den 22. november? Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. november

Punkt 5. Valg af bestyrelse er nok det springende punkt for foreningens videre eksistens.
Det er helt sikkert at formanden stopper. Ernst har også givet udtryk for at han er ved at køre træt og stopper. Og der er ikke flere aktive i bestyrelsen. Som det ser ud nu skal der en helt ny bestyrelse til for at få foreningen til at køre videre. Vi må se.

Punkt 6 afhænger af beslutningerne i punkt 5.

Punkt 7. Her bliver der sikkert en lang snak.
Som det ser ud lige nu er der ikke kommet nye emner frem til at køre foreningen videre.
Det bliver en spændende aften.

Bestyrelsen

Kontakt


Email: