Forside

Foreningskontakt

Havture m.m

Referat havture

Billeder

Havture  FISKETURE 2020  Som i kan se under ref. Havture er vi kommet i gang med vores program for vore fisketure.
  Den første tur gik til Hirtshals og blev afviklet med 8 mand og skipper.
  Grunden til vi ikke var flere er hele problematikken med corona - smitten, hvor der ikke må samles mere end 10 personer. Samtidig skal man helst overholde en max. afstand mellem personer på min. 2 meter. Begge dale kan vi overholde på Tinker, og det er både skipper og foreningens bestyrelse enige om skal overholdes. Det giver et problem på vores næste tur nemlig Præmieturen som skulle afvikles lørdag den 2. maj. Den tur er aflyst.
  I stedet er der lavet en ny tur den 3. maj med Tinker med max. 9 mand. På den tur har vi tilbudt dem der var tilmeldt præmieture plads. Der er derfor allerede nu fyldt op med 9 mand fra foreningen og skipper. Vi har aftale med skipper om, at der kun betales for de 9 mand der er med på turen.
  Niels  Havfiskerforeningen Ålen.


  Som i kan se nedenfor har bestyrelsen igen i år planlagt i alt 8 havture hvoraf den ene er årets Præmietur. Bestyrelsen håber at se rigtig mange af vore medlemmer i 2020.


  Årets Havture.


  Årets første havtur går til Hirtshals Mandag den 13. april med afgang fra Hirtshals Havn kl. 07.00 og med forventet hjemkomst kl. ca. 15.00. Turen er med Tinker, og der er plads 12 deltagere.

  Lørdag den 2. maj Præmieturen går turen igen til Hirtshals. Vi sejler med Michael Frank fra Hirtshals Havn kl. o7.00 og forventer at være hjemme igen kl. ca. 15.00. Der er plads til ? deltagere.

  Torsdag den 21. maj går turen igen til Hirtshals med afgang fra havnen kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. ca. 15.00. Der er plads til 12 deltagere.

  Lørdag den 13. juni går turen igen til Hirtshals hvor det sejles kl. 07.00 med forventet hjemkomst igen kl. 15.00 Der er plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

  Lørdag den 4. juli møder vi igen op på Hirtshals havn med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er igen plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

  Lørdag den 26. september er der afgang fra Hirtshals havn kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

  Lørdag den 17. oktober møder vi igen op på Hirtshals havn med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er plads til 12 deltagere. Vi sejler med Tinker.

  Lørdag den 7. november går turen igen til Hirtshals Havn, med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst kl. 15.00. Der er plads til 12 deltagere. Vi sejler med Tinker.


  Se her: For alle ovenstående ture er følgende gældende. Turleder for alle ture er Ernst Baade tlf. 29268813. Tilmelding til turene skal ske til senest 14 dage før turens afvikling. Turleder træffes mellem kl. 17.00 og 19.00. Tilmelding er bindende. Efter sidste tilmelding er turene åben for alle også for ikke medlemmer. Pris for turene er 600,00 kr. pr deltager. Transport til Hirtshals sørger du selv for. Giver det problemer så kontakt turleder. Husk kontrolopringning til turleder aftenen før turens afvikling mellem kl. 18.30 og 19.00.  FISKETURE 2019


  Havfiskerforeningen Ålen.
 • Lørdag den 16. marts             Hirtshals/Tinker Torsk mm.
 • Fredag den 5. april                Hirtshals/Tinker Torsk mm.
 • Lørdag den 27. april              Hirtshals/Michael Frank Torsk mm. Præmietur
 • Tirsdag den 28. maj               Hirtshals/Tinker Torsk mm.
 • Lørdag den 6. Juli                Hirtshals/Tinker Torsk/makrel
 • Lørdag den 21. september        Hirtshals/Tinker Torsk mm.
 • Lørdag den 19. oktober          Hirtshals/Tinker Torsk mm.
 • Onsdag den 13. november        Hirtshals/Tinker Torsk mm.


 • Tilmelding og turleder vil fremgå af foreningens blad som udkommer 4 gange om året. I lighed med sidste år vil turlederen hovedsageligt være Ernst Baade (se i bladet).

  Husk tilmeldingsfrist er 14 dage før turens afvikling. Tilmelding er bindende efter sidste tilmeldingsdato. Melder man fra efter sidste tilmeldingsdato skal der betales for turen, eller der skal findes en anden som kan overtage turen. Frafald skal omgående meldes til turlederen.
  Herefter vil pladserne blive givet fri til andre.

  Har du ønske om at blive medlem af foreningen kan det ske ved henvendelse til formand Niels Hou 21483033 eller mail på greteogniels@gmail.com eller til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kontingent for 2017 er kr. 80,00.

  Se også foreningens hjemmeside www.aalenhavfiskeri.dk

  Bestyrelsen


  FISKETURE 2018


  Havfiskerforeningen Ålen.
  • Lørdag d. 10. marts              Hirtshals/Tinker Torsk
  • Mandag d. 2. april           Hirtshals/Tinker Torsk
  • Lørdag d. 21. april              Hirtshals/Michael Frank Torsk
  • - Foreningens årlige præmier
  • Tirsdag d. 22. juni                Hirtshals/Tinker Torsk
  • Lørdag d. 7. juli               Hirtshals/Tinker Torsk/Makrel
  • Lørdag d. 6. oktober                  Hirtshals/Tinker Torsk
  • Onsdag d. 31. oktober             Hirtshals/Tinker Torsk
  • Lørdag d. 22. november           Hirtshals/Tinker Torsk


  Tilmelding og turleder vil fremgå af foreningens blad som udkommer 4 gange om året. I lighed med sidste år vil turlederen hovedsageligt være Ernst Baade (se i bladet).

  Husk tilmeldingsfrist er 14 dage før turens afvikling. Tilmelding er bindende efter sidste tilmeldingsdato. Melder man fra efter sidste tilmeldingsdato skal der betales for turen, eller der skal findes en anden som kan overtage turen. Frafald skal omgående meldes til turlederen.
  Herefter vil pladserne blive givet fri til andre.

  Har du ønske om at blive medlem af foreningen kan det ske ved henvendelse til formand Niels Hou 21483033 eller mail på greteogniels@gmail.com eller til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kontingent for 2017 er kr. 80,00.

  Se også foreningens hjemmeside www.aalenhavfiskeri.dk

Kontakt


Email: