Forside

Foreningskontakt

Havture m.m

Referat havture

Billeder

ForeningskontaktØnsker du at blive medlem af foreningen, eller ønsker du orientering om foreningen kan
henvendelse ske til:

Har du kommentarer til bestyrelsens arbejde eller evt. indlæg til bladet kan det ske til samme mailadresse.Besøg hos Kragh`s Fiskeartikler.

På foreningens generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til endnu engang at arrangere en tur til Kragh`s Grejforretning Aggersundvej 322 9690 Fjerritslev. Besøget er aftalt til Tirsdag den 24. marts kl. 19.00.
Da forretningen plejer at servere kaffe og kage mm. er det nødvendigt med tilmelding.
Tilmelding skal ske til Ernst Baade, tlf. 29268813 senest fredag den 20. marts. Tilmelding må gerne ske på sms. Du skal selv sørge for transport op til forretningen.
Vi skal gerne blive min. 20 - 25 deltage og gerne flere. Du er velkommen til at tage venner og bekendte med, og der er ikke kun fiskegrej i forretningen. Der er stort udvalg i beklædning til fritid og en stor afdeling med jagtudstyr. Der er masser at se på, og vi er sikker på, at der kan laves en god handel.
Det plejer at være en hyggelig aften hvor du kan få suppleret dit fiskegrej op inden vi skal på vores første fisketur den 13. april.
Vi ses i Kragh`s grejforretningBestyrelsen 2020


Formand: Niels Hou, Nybovænget 6. 9632 Møldrup 21175564/21483033

Kasserer: Niels Hou

Turleder: Ernst Baade 29268813

Medlem: Orla Jensen: 51241361

Klubblad: Thomas Thorhauge 26807777

www. Aalenhavfiskeri.dkNyt fra bestyrelsen.


Til vores generalforsamling den 25. november var der i alt mødt 20 mand op, rigtig godt gået ud af vore ca. 70 medlemmer. Som vanligt blev undertegnede valgt til dirigent.
Herefter fremlagde formanden sin beretning hvor han gav udtryk for at vejr og vind har drillet en hel del i løbet af året, hvilket har medført en del aflyste og udsatte ture. De aflyste ture giver en del arbejde med at finde suppleanter for de deltagere som ikke kunne komme med på den planlagte dato.
Det er ikke kun vejret der har drillet. Også fiskeriet har været langt under normalen. Der blev i 2018 fanget 1096 fisk og med årets 7 ture blev det kun det i alt 585 fisk. Ikke så godt. Vores medlemstal er faldet drastisk det vil sige fra 90 i 2017 til 81 i 2018 og i 2019 70 medlemmer. Hvad grunden er vides ikke. Det kan måske være fordi vi kun har sendt 2 blade ud i 2019, måske vejr og klima har drillet, eller ?
Foreningens regnskab blev fremlagt af kasserer og viste et underskud på 837,00 kr. og en kassebeholdning på 14.971kr.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent 80,00 kr. pr. år blev vedtaget.
Til bestyrelsen var der genvalg af Orla Jensen og Niels Hou. Vi mangler stadig en i bestyrelsen. Er der nogen der har lyst til at tage en tørn, så kontakt en fra bestyrelsen. Som revisorer har vi stadig Henry og Jens. Under eventuelt kom der flere gode emner op til drøftelse i bestyrelse. Efter generalforsamlingen blev der serveret rejemadder, øl og kaffe med småkager. Blandt de fiskere som havde deltaget i en fisketurene i 2019 blev der trukket lod om et gavekort fra Krag´s grejforretning. Den heldige vinder var Karsten Stisen. Alle der deltog i generalforsamlingen fik inden aftenen sluttede en fin pirk og en fin ophænger til brug på en af vore ture i 2020.
Bestyrelsen takker for et godt fremmøde og en god aften.
Niels Hou.
Havture 2020.


Som i kan se nedenfor har bestyrelsen igen i år planlagt i alt 8 havture hvoraf den ene er årets Præmietur. Bestyrelsen håber at se rigtig mange af vore medlemmer i 2020.


Årets Havture.


Årets første havtur går til Hirtshals Mandag den 13. april med afgang fra Hirtshals Havn kl. 07.00 og med forventet hjemkomst kl. ca. 15.00. Turen er med Tinker, og der er plads 12 deltagere.

Lørdag den 2. maj Præmieturen går turen igen til Hirtshals. Vi sejler med Michael Frank fra Hirtshals Havn kl. o7.00 og forventer at være hjemme igen kl. ca. 15.00. Der er plads til ? deltagere.

Torsdag den 21. maj går turen igen til Hirtshals med afgang fra havnen kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. ca. 15.00. Der er plads til 12 deltagere.

Lørdag den 13. juni går turen igen til Hirtshals hvor det sejles kl. 07.00 med forventet hjemkomst igen kl. 15.00 Der er plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

Lørdag den 4. juli møder vi igen op på Hirtshals havn med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er igen plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

Lørdag den 26. september er der afgang fra Hirtshals havn kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

Lørdag den 17. oktober møder vi igen op på Hirtshals havn med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er plads til 12 deltagere. Vi sejler med Tinker.

Lørdag den 7. november går turen igen til Hirtshals Havn, med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst kl. 15.00. Der er plads til 12 deltagere. Vi sejler med Tinker.


Se her: For alle ovenstående ture er følgende gældende. Turleder for alle ture er Ernst Baade tlf. 29268813. Tilmelding til turene skal ske til senest 14 dage før turens afvikling. Turleder træffes mellem kl. 17.00 og 19.00. Tilmelding er bindende. Efter sidste tilmelding er turene åben for alle også for ikke medlemmer. Pris for turene er 600,00 kr. pr deltager. Transport til Hirtshals sørger du selv for. Giver det problemer så kontakt turleder. Husk kontrolopringning til turleder aftenen før turens afvikling mellem kl. 18.30 og 19.00.
Betaling af kontingent.

Så er vi kommet til den tid hvor kontingentet for 2020 skal betales. Kontingentet for 2020 er igen i år 80,00 kr. Betalingen skal klares ved overførsel af pengene til foreningens konto i Nordea Bank konto nr. 9255 0561101760. Husk at skrive jeres navn og medlemsnummer når i laver jeres overførsel. Kassereren ser gerne, at betalinger sker senest 1. april 2020. Kasserer Niels Hou


Kontakt


Email: