Forside

Foreningskontakt

Havture m.m

Referat havture

Billeder

ForeningskontaktØnsker du at blive medlem af foreningen, eller ønsker du orientering om foreningen kan
henvendelse ske til:

Har du kommentarer til bestyrelsens arbejde eller evt. indlæg til bladet kan det ske til samme mailadresse.Bestyrelsen 2020


Formand: Niels Hou, Nybovænget 6. 9632 Møldrup 21175564/21483033

Kasserer: Niels Hou

Turleder: Ernst Baade 29268813

Medlem: Orla Jensen: 51241361

www. Aalenhavfiskeri.dkNyt fra bestyrelsen.


September 2021.

Endelig er coronaen ingen hindring for vores videre arbejde i bestyrelsen.
Vi har flere ting vi skal have afviklet inden året er omme.
Vi har ikke fået afviklet vores generalforsamlinger siden 25. november 2019.
Nu er corona ingen hindring for at få generalforsamlingen for 2021 afviklet.
Generalforsamlingen vil blive afhold i Møldrup Hallen mandag den 22. november 2021 kl.19.30.
Alle medlemmer vil få tilsendt et medlemsblad med indkaldelse og dagsorden
for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i henhold til foreningens love og indeholde følgende:
- Orientering om de 2 år der er gået siden sidst.
- Godkendelse af regnskaber.
- Fastsættelse af kontingent.
- Og ikke mindst valg af bestyrelse.

Vi er faktisk kun 2 medlemmer tilbage i bestyrelsen. Det bliver ikke ved med at gå.
Formanden Niels Hou, som også er kasserer og sekretær, og sørger for blad og hjemmeside mm.
Niels har meldt sin afgang efter at have været formand i 44 år.
Som i kan se er der mange poster der skal besættes efter ham.
Vedrørende Ernst vores turleder har han også givet udtryk for at han er ved at køre træt i bestyrelsen.
Vi må håbe at der er nogle af jer medlemmer der vil tage over ellers er eneste mulighed at foreningen lukker

-------------------------------------------------

Vedrørende vores fiskeri i 2021 er vi kommet godt afsted.
De 3 forårsture gik godt med rimeligt vejr og med godt fiskeri med ca. 20 til 30 fisk til hver fisker.
Det der er vores problem er, at vi ikke kan samle nok medlemmer til vore ture.
Havde vi ikke en god skipper som kunne finde de manglende folk til turen ville det blevet dyrt for klubben.
Sommerturene har jeg ikke hørt så meget til, men nu mangler vi så de 3 efterårsture som vi sætter store forventninger til.
Sidst jeg snakkede med Ernst var der kun 1 plads tilbage på turen den 25. september.
Turen den 16. oktober er flyttet til den 9. oktober

Jeg håber at se rigtig mange af jer medlemmer på de næste ture.

Niels Hou

Formand mm.

Sports & Havfiskerforeningen 42. årgang ” Ålen” November 2020Bestyrelsen:

Formand: Niels Hou, Nybovænget 6. 9632 Møldrup 21175564/21483033
Kasserer: Niels Hou
Turleder: Ernst Baade 29268813
Orla Jensen 51241361
Thomas Thorhauge 26807777
www. Aalenhavfiskeri.dkSå er der gået en sommer igen med fisketure med små og pæne fangster.
Desværre har vejret også drillet en del og enkelte ture er blevet aflyst.
Karakteristisk for alle vore ture har været, at der ikke har været nok tilslutning til de fleste af turene. Hvad gør vi forkert? Vores medlemstal er også faldet til 53 medlemmer. Det skulle også være nok til at fylde Tinker med 12 mand på de ture vi har haft i år. Vi mangler endnu afviklingen årets sidste tur. Den løber af stablen den 7. november 2020 fra Hirtshals. Der er tilmeldt 8 fra foreningen.
Vores sidste tur den 17. oktober blev afviklet med 7 mand fra foreningen og 5 polakker. Fin tur men vi fik en frisk vind den sidste times tid og på vej ind.
Heldigvis havde vi medvind på hjemturen.
De 7 mand fangede i alt 149 fisk.
Havturen den 26. september blev desværre aflyst på grund af blæst.


Generalforsamling.

Årets generalforsamling bliver vi desværre nødsaget til at aflyse på grund af corona. Hvornår vi kan afholde en ny generalforsamling er svært at sige, men vi vil forsøge engang først på året når og hvis tingene normaliserer sig. Vi har ellers mange ting til drøftelse på næste generalforsamling.
For det første har Formanden, kassereren, sekretæren, og hjemmesidens ajourfører meldt sin afgang fra foreningen i nær fremtid. De fire poster varetages af en og samme person nemlig Niels Hou. Jeg har nu været med i foreningen siden den blev stiftet og har været formand de sidste 42 år. Alderen er begynd at trykke og jeg synes jeg trænger til at blive skiftet ud. Samtidig føler jeg , at jeg ikke kan udfører alle mine poster fuldt tilfredsstillende.
Derfor ønsker jeg, at der er nye folk som vil træde ind i bestyrelsen og føre den videre. Jeg har været glad for alle de år jeg har været medlem af Ålen og håber selvfølgelig at den forening jeg var med til at stifte kan føres videre.
Fremtiden for foreningen.
Vi har allerede bestilt ture til 2021. Datoer kommer i næste blad.
På vores generalforsamling skal kontingentet for 2021 fastsættes, men da vi nok ikke kan samles inden vi skal bruge det vil bestyrelse givet vis foreslå uændret kontingent for 2021 nemlig 80,00 kr.
Så snart vi får mulighederne for at samles igen vil i få et nyt brev med en orienterig om de kommende aktiviteter mm.

Håber snart vi ses igen.

På bestyrelsens vegne

Niels Hou Formand mm.
Havture 2020.


Som i kan se nedenfor har bestyrelsen igen i år planlagt i alt 8 havture hvoraf den ene er årets Præmietur. Bestyrelsen håber at se rigtig mange af vore medlemmer i 2020.


Årets Havture.


Årets første havtur går til Hirtshals Mandag den 13. april med afgang fra Hirtshals Havn kl. 07.00 og med forventet hjemkomst kl. ca. 15.00. Turen er med Tinker, og der er plads 12 deltagere.

Lørdag den 2. maj Præmieturen går turen igen til Hirtshals. Vi sejler med Michael Frank fra Hirtshals Havn kl. o7.00 og forventer at være hjemme igen kl. ca. 15.00. Der er plads til ? deltagere.

Torsdag den 21. maj går turen igen til Hirtshals med afgang fra havnen kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. ca. 15.00. Der er plads til 12 deltagere.

Lørdag den 13. juni går turen igen til Hirtshals hvor det sejles kl. 07.00 med forventet hjemkomst igen kl. 15.00 Der er plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

Lørdag den 4. juli møder vi igen op på Hirtshals havn med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er igen plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

Lørdag den 26. september er der afgang fra Hirtshals havn kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er plads til i alt 12 deltagere ombord på Tinker.

Lørdag den 17. oktober møder vi igen op på Hirtshals havn med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst igen kl. 15.00. Der er plads til 12 deltagere. Vi sejler med Tinker.

Lørdag den 7. november går turen igen til Hirtshals Havn, med afgang kl. 07.00 og med forventet hjemkomst kl. 15.00. Der er plads til 12 deltagere. Vi sejler med Tinker.


Se her: For alle ovenstående ture er følgende gældende. Turleder for alle ture er Ernst Baade tlf. 29268813. Tilmelding til turene skal ske til senest 14 dage før turens afvikling. Turleder træffes mellem kl. 17.00 og 19.00. Tilmelding er bindende. Efter sidste tilmelding er turene åben for alle også for ikke medlemmer. Pris for turene er 600,00 kr. pr deltager. Transport til Hirtshals sørger du selv for. Giver det problemer så kontakt turleder. Husk kontrolopringning til turleder aftenen før turens afvikling mellem kl. 18.30 og 19.00.
Betaling af kontingent.

Så er vi kommet til den tid hvor kontingentet for 2020 skal betales. Kontingentet for 2020 er igen i år 80,00 kr. Betalingen skal klares ved overførsel af pengene til foreningens konto i Nordea Bank konto nr. 9255 0561101760. Husk at skrive jeres navn og medlemsnummer når i laver jeres overførsel. Kassereren ser gerne, at betalinger sker senest 1. april 2020. Kasserer Niels Hou


Kontakt


Email: